Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 157233

Các đơn vị trực thuộc Sở

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Xem chi tiết

Nhà hát Kịch Thành phố

Nhà hát Kịch Thành phố được thành lập theo Quyết định số 5150/ QĐ-UB-VX ngày 02/10/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố trên cơ sở sát nhập Đoàn Nghệ thuật Sân khấu Trẻ và Đoàn Kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển từ "Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh" theo Quyết định số 7492/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ...

Xem chi tiết

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5696/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM về việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam trên cơ sở hợp nhất...

Xem chi tiết

Trung Tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố

Trung Tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố được thành lập năm 2008 là đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh và các hoạt động khác trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Báo Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Báo Thể thao TPHCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5986 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội thành phố

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội thành phố được thành lập theo quyết định số 5652/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chuyền từ Đoàn Nghệ thuật Hát Bội thành phố.

Xem chi tiết

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 3713/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức và hoạt đông theo Quyết định số 18/2010/QĐ-VHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Xem chi tiết

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật được thành lập ngày 21 tháng 8 năm 1996, theo quyết đinh của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM

Xem chi tiết