Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 53562

Người phát ngôn Sở VHTT

Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thê thao Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thê thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Thông cáo báo chí: Về triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”.

Những ngày qua, các báo đồng loạt đưa tin về vấn đề triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”được diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Để các báo, đài nắm bắt đúng và đầy đủ thông tin về triển lãm nêu trên, Sở Văn...

Xem chi tiết