Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 75917

Giấy phép đủ điều kiện KDDV karaoke-vũ trường

Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokesố 365/GP-KA do Sở Văn hóa và Thể thao cấp ngày ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hộ kinh doanh Quang Minh

Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokesố 365/GP-KA do Sở Văn hóa và Thể thao cấp ngày ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hộ kinh doanh Quang Minh

Xem chi tiết

Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke số 204/GP-KA do Sở Văn hóa và Thể thao cấp ngày ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH dịch vụ Trần Ngọc Thanh

Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke số 204/GP-KA do Sở Văn hóa và Thể thao cấp ngày ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH dịch vụ Trần Ngọc Thanh

Xem chi tiết

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho phép Hộ kinh doanh quán ăn gia đình và karaoke 219 kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 219 đường số 11, khu phố 4, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho phép Hộ kinh doanh quán ăn gia đình và karaoke 219 kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 219 đường số 11, khu phố 4, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN – MASSAGE VL kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 79 Phan Văn Hớn, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN – MASSAGE VL kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 79 Phan Văn Hớn, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KARAOKE THẰNG BỜM kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 113 Trần Não, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KARAOKE THẰNG BỜM kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 113 Trần Não, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho phép Hộ kinh doanh 1 2 3 VIP kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 144 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho phép Hộ kinh doanh 1 2 3 VIP kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ số 144 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết