Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 110282

Thông báo

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về chủ đề gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La, năm 2024 (Kèm theo Quyết định số: 14 /QĐ-BTC ngày 31 /5/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về chủ đề gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La, năm 2024 (Kèm theo Quyết định số: 14 /QĐ-BTC ngày 31 /5/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

Xem chi tiết

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

Ngày 10/11/2023, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch số 05-KH/BCĐTTĐN về việc tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương. Theo đó, thời gian kết thúc nhận sản phẩm dự thi là ngày 15/3/2023. Để có thêm thời...

Xem chi tiết

Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo) huyện Đồng Phú

- Nhằm xây dựng thương hiệu huyện Đồng Phú, thể hiện truyền thống cách mạng, đoàn kết các dân tộc, khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới và những nét đặc trưng riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội để làm Biểu trưng (Logo) Đồng Phú, đưa hình ảnh huyện Đồng Phú đến...

Xem chi tiết

Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Thái Nguyên năm 2024 “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc”

Nhằm quảng bá, tuyên truyền hình ảnh Đất và Người Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước. Tìm kiếm, lựa chọn các bức ảnh đẹp, chất lượng tạo nguồn tư liệu cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đưa hình ảnh Thái Nguyên xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp...

Xem chi tiết

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Nhằm thu hút đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tích cực tham gia sáng tác các ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan dân cử nói chung, nhất là Quốc hội cơ quan đại biểu cao nhất cảu Nhân dân, cơ quan quyền...

Xem chi tiết

Cuộc thi sáng tác video clip giới thiệu du lịch Bến Tre năm 2024 và Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2024 trên Ứng dụng du lịch thông minh Bến Tre (App BenTre Tourism)

Ngày 03/5/2024, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác Videoclip giới thiệu du lịch Bến Tre và Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2024 trên Ứng dụng du lịch thông minh Bến Tre (App BenTre Tourism) ban hành Thể lệ cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu”

Nhằm lựa chọn được mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu để thể hiện được hình tượng tiêu biểu với tinh thần bất khuất, can trường cùng ý chí chiến đấu quật cường của Anh em Nhà Tây Sơn và nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo). Qua đó góp...

Xem chi tiết

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đầm Dơi

Nhằm chọn ra 01 logo tiêu biểu, mang nét đặc trưng riêng về lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội để làm biểu trưng cho huyện Đầm Dơi; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử , văn hóa của huyện, khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy...

Xem chi tiết

Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu”

Nhằm lựa chọn được mẫu phác thảo Tượng đài Tây Sơn Tam Kiệt và Phù điêu để thể hiện được hình tượng tiêu biểu với tinh thần bất khuất, can trường cùng ý chí chiến đấu quật cường của Anh em Nhà Tây Sơn và nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo). Qua đó góp...

Xem chi tiết

Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024

Căn cứ Thông báo số 141/TB-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024. Sở Văn hóa và Thể thao thông báo việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày...

Xem chi tiết