Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 85004

Lịch làm việc

Lịch tuần 25 năm 2024.

Lịch tuần 25 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch tuần 24 năm 2024.

Lịch tuần 24 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 23 năm 2024.

Lịch công tác tuần 23 năm 2024.

Xem chi tiết

Sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước…

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 22 năm 2024.

Lịch công tác tuần 22 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 20 năm 2024.

Lịch công tác tuần 20 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 17, 18 năm 2024

Lịch công tác tuần 17, 18 năm 2024

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 16 năm 2024

Lịch công tác tuần 16 năm 2024

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 15 năm 2024.

Lịch công tác tuần 15 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 14 năm 2024

Lịch công tác tuần 14 năm 2024

Xem chi tiết