Các đơn vị trực thuộc Sở

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2016 02:44

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 38.258.783-38.298.146

- Số Fax: 38.258.784

- Địa chỉ hộp thư điện tử: bt.ls.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Bảo tồn và phát huy di sản dân tộc; thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và giới thiệu các tài liệu, hiện vật có liên quan đến lịch sử Việt Nam và các nước trong khu vực nhằm giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, cung cấp kiến thức cho khách tham quan.

- Xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác khi được phê duyệt.

- Phục vụ tốt các đối tượng đến tham quan Bảo tàng. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho Bảo tàng và cho khách tham quan.

- Quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, tài chính của Bảo tàng theo đúng pháp luật và chính sách hiện hành của nhà nước.

- Đề xuất với Giám đốc Sở về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành Bảo tàng, các ngành khoa học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Bảo tàng và thực hiện khi được chấp nhận.

- Thực hiện những biện pháp hợp lý, hợp pháp để tăng nguồn thu cho đơn vị để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ, công chức


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650275