Các đơn vị trực thuộc Sở

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam

09/11/2016 02:28

         Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam là  đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5696/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM về việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam trên cơ sở hợp nhất Đoàn Xiếc Thành phố và Đoàn Nghệ thuật Múa Rối Thành phố.

Thông tin liên lạc:

- Trụ sở hiện nay: 372 - 374 Trần Phú, P. 7, Q.5, TP.HCM

- Điện thoại: 08 38594549

- Fax: 08 38594497

- Email: ntpn.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Sở giao, biểu diễn xiếc và múa rối phục vụ vùng sâu, vùng xa, khu du lịch, phục vụ khách nước ngoài,chú trọng đào tạo đội ngũ diễn viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tổ chức các chương trình biểu diễn xiếc, múa rối và nghệ thuật tổng hợp đáp ứng yêu cầu thưởng thức của nhân dân, phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, thực hiện chủ trương, kế hoạch do Sở Văn hóa và Thể thao giao;

- Tổ chức biểu diễn phục vụ văn hóa đối ngoại, giao lưu văn hóa, phục vụ khách du lịch, phục vụ kiều bào ở nước ngoài và biểu diễn doanh thu ở nước ngoài;

- Tổ chức các dịch vụ theo đúng quy định pháp luật tạo nguồn thu phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị;

- Bảo tồn và phát triển nghệ thuật xiếc và nghệ thuật múa rối; xây dựng và hỗ trợ phong trào lực lượng xiếc, múa rối tại thành phố qua đó phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những tài năng bổ sung vào đội ngũ Nhà hát; thực hiện các mô hình mẫu về loại hình xiếc, múa rối đồng thời kết hợp xiếc, múa rối với các loại hình nghệ thuật khác như ca, múa, nhạc, kịch, điện ảnh… để xây dựng các chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, giao lưu trong nước và ngoài nước theo định hướng dân tộc - hiện đại;

- Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức văn hóa trong nước và ngoài nước;

- Tổ chức hội thảo, nghiên cứu nghệ thuật, kỹ thuật liên quan đến loại hình xiếc, múa rối; tập hợp lực lượng tác giả, đạo diễn, họa sĩ, diễn viên và các thành phần sáng tạo khác nhằm nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn;

- Tổ chức đào tạo trong và ngoài nước, mời các chuyên gia nước ngoài tập huấn, dàn dựng tiết mục, chương trình biểu diễn về loại hình xiếc, múa rối và các loại hình nghệ thuật tổng hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân thành phố và cả nước;

- Tổ chức liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế khác để đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực nghệ thuật;

- Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, sử dụng và khai thác cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695344