Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung Tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố

09/11/2016 11:13

       Trung Tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố được thành lập năm 2008 là đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh và các hoạt động khác trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh;

Thông tin đơn vị:

       - Tên giao dịch đối ngoại: SAIGON CONCERT

       - Trụ sở của Trung tâm được đặt tại số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé,  Quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

       - Giám đốc: Lê Hữu Luận.

       - Số điện thoại: 38292058          

       - Số Fax: 38295831

       - Địa chỉ thư điện tử: tcbdda.svhtt@tphcm.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn:

       - Tổ chức các hoạt động biểu diễn và giao lưu nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với nước ngoài theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

       - Tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ các đối tượng chính sách và cư dân vùng sâu, vùng xa;

       - Sản xuất và hợp tác sản xuất, phát hành phim và băng đĩa nhạc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị - văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh (đảm bảo các nội dung được phép lưu hành);

       - Cung ứng các dịch vụ phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật và các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước;

       - Tư vấn thiết kế tạo mẫu, thiết kế sân khấu, mua bán vật tư chuyên dùng cho ngành văn hóa, nghệ thuật;

       - Thực hiện các dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, vận chuyển phục vụ; quảng cáo; trưng bày và mua bán văn hóa phẩm theo quy định của pháp luật;

       - Theo dõi, quản lý các liên doanh;

       - Tuyển chọn, bố trí nhân sự, sắp xếp bộ máy hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Nhà nước;

       - Được ký kết các hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động kinh doanh sản xuất và dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật và phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền;

       - Được tự chủ về tài chính, tự quyết định và chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao và khai thác sử dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Văn hóa và Thể thao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698721