Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư

09/11/2016 11:09

       Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5986 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

       - Tên giao dịch quốc tế:  HOA LU SPORTS CENTER.

       - Địa chỉ trụ sở: số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Điện thoại:  08 3 9105721          

       - Địa chỉ thư điện tử:  tdtt.hl.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng:

       - Tổ chức và quản lý công tác huấn luyện đào tạo vận động viên các môn thể thao của thành phố.

       - Tổ chức các giải thi đấu cấp Thành phố, Quốc gia theo kế hoạch của ngành thể dục thể thao.

       - Liên doanh hợp tác đầu tư kinh doanh các lĩnh vực hoạt động phục vụ thể dục thể thao và phục vụ một số nhiệm vụ quyền hạn theo ủy quyền của Sở Văn hóa và Thể thao và theo quy định của Pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

       - Tổ chức đào tạo và quản lý công tác đào tạo VĐV các môn thể thao của thành phố,  đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện, hồi phục cho các đội năng khiếu tập luyện tại Trung tâm và công tác nuôi dưỡng (ăn, ở, giải trí) cho vận động viên tập huấn tập trung tại Trung tâm.

       - Thực hiện các hoạt động sự nghiệp như phát triển phong trào, tổ chức thi đấu theo kế hoạch hoạt động hàng năm.

       - Quản lý, khai thác cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc vừa đảm bảo cho hoạt động sự nghiệp vừa tạo thêm nguồn thu cho Trung tâm.

       - Ký kết đào tạo vận động viên các môn thể thao cho các địa phương  dưới các hình thức hợp đồng, liên kết đào tạo, huấn luyện với các tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Nhà nước.

       - Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch, theo hợp đồng với các đơn vị có yêu cầu theo sự ủy nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

        - Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của pháp luật.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao giao.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694884