Các đơn vị trực thuộc Sở

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ

09/11/2016 11:02

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 3713/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức và hoạt đông theo Quyết định số 18/2010/QĐ-VHTTDL ngày  15 tháng 01 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Văn hóa và Thể thao).

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.3866.5157  Fax: 08.3866.5161

- Website: http://www.thethaophutho.vn

- Email: ntdphutho@yahoo.com.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý quá trình tập luyện, thi đấu của đội tuyển các môn thể dục thể thao, tổ chức các cuộc thi đấu để lựa chọn vận động viên vào đội tuyển thành phố và quốc gia.

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải quốc tế, quốc gia, thành phố, các giải phong trào cho học sinh, sinh viên và công nhân viên chức.

- Phát triển, hỗ trợ phong trào thể dục, rèn luyện thân thể phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân; Tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo đúng quy định của Nhà nước; Ký kết hợp đồng hợp tác kinh tế với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để đầu tư khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các hoạt động thể dục thể thao, góp phần tạo nguồn thu bù đắp với chi phí hoạt động và nâng cấp Nhà thi đấu phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao thành phố.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn lao động và các nguồn thu khác của Nhà thi đấu theo đúng quy định của Nhà nước.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695311