Các đơn vị trực thuộc Sở

Báo Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2016 11:10

Báo Thể thao TPHCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin đơn vị:

- Tên gọi: BÁO THỂ THAO TPHCM.

- Tên giao dịch quốc tế: The Hochiminh Sports Newspaper.

- Webside: thethaohcm.vn

- Email: thethaohcm.newspaper@gmail.com

- Điện thoại: 08.38375138

- Trụ sở hoạt động và làm việc: số 40/25 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, của Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM về lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Tham gia công tác bảo trợ thông tin cho các giải đấu thể thao, các sự kiện văn hóa – du lịch thành phố và quốc gia.

- Liên doanh, hợp tác đầu tư kinh doanh các lĩnh vực hoạt động phục vụ thể dục thể thao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Sở Văn hóa và Thể thao và theo quy định của pháp luật.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650371