Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 42617

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018

Nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật cảu các tổ chức cá nhân tham gia sáng tác, thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch; phát huện, tôn vinh các sản phẩm quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ hoạt động du lịch; Kích cầu chi tiêu của du...

Xem chi tiết

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang

Để cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang đạt kết quả cao, đồng thời lựa chọn được biểu trưng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng và lợi thế của du lịch tỉnh Hà Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu...

Xem chi tiết

Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

Thực hiện Kế hoạch số 2416/KH-BTP, ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”, Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc...

Xem chi tiết

Thông báo Kế hoạch mở lớp Tập huấn Biên đạo Múa trẻ toàn quốc năm 2018

Trong những năm gần đây, nghệ thuật múa phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp đáng ghi nhận trong sự nghiệp phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Lực lượng Biên đạo được đào tạo và hành nghề tăng cả về số lượng và chất lượng.

Xem chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin tại Sở Văn hóa và Thể thao

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật về An toàn thông tin (ATTT), ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020.

Xem chi tiết

Thông báo Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho tác giả người dân tộc thiểu số.

Xem chi tiết

Thông báo xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I – năm 2018

Nhằm xét chọn, tôn vinh những tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị xuất sắc về nội dung tư tưởng, hình thức nghệ thuật; kịp thời động viên các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu phát huy tính năng động sáng tạo trong hoạt động văn học – nghệ thuật, góp phần...

Xem chi tiết

Thông báo thể lệ Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuộc đã ban hành Thông báo số 1293/TB-BTC về thể lệ Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Xem chi tiết

Thông báo về tổ chức chấm giải các Hội thi sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật, biểu trưng (logo) huyện Cần Giờ, văn – thơ – nhạc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày huyện Cần Giờ sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh (29/12/1978 – 29/12/2018)

Qua 06 tháng phát động các Hội thi sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật, biểu trưng (logo) huyện Cần Giờ, văn – thơ – nhạc chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày huyện Cần Giờ sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh (29/12/1978 – 29/12/2018), Ban Tổ chức đã nhận được hơn 545 ảnh (trong đó có 20...

Xem chi tiết

Thông báo Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch Bến Tre

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các tổ chức và cá nhân, góp phần đẩy mạnh việc sáng tác mẫu mã mới từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch mang đậm nét văn hóa và đặc trưng về vùng đất, con người Bến Tre, phục vụ phát triển du lịch...

Xem chi tiết