Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 56664

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Văn bản số 3856/UBND-VX ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện...

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Nhà Tập luyện Thể thao Phú Thọ

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Nhà Tập luyện Thể thao Phú Thọ

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 4345/SVHTT-QLDSVH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công...

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa để không lây lan trong cộng đồng, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4347/SVHTT-NT ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch...

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 4303/SVHTT-VP ngày 27 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác...

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

Xem chi tiết

Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn sử dụng giải pháp họp trực tuyến trong nội bộ

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn sử dụng giải pháp họp trực tuyến trong nội bộ

Xem chi tiết

Về việc tăng cường triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Về việc tăng cường triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Xem chi tiết