Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 58342

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố

Xem chi tiết

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết

Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp

Xem chi tiết

Tuyên truyền và thực hiện những nhiện vụ của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyên truyền và thực hiện những nhiện vụ của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Văn bản số 3856/UBND-VX ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện...

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Nhà Tập luyện Thể thao Phú Thọ

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Nhà Tập luyện Thể thao Phú Thọ

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 4345/SVHTT-QLDSVH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công...

Xem chi tiết