Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 64706

Chuyển đổi số

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tọa đàm chủ đề “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao”

Nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về lợi ích của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân...

Xem chi tiết

Tọa đàm “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao”

Thực hiện Kế hoạch 4544/KH-SVHTT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Sở, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng trò...

Xem chi tiết

Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”

Xem chi tiết

Công nghệ số và dữ liệu số là công cụ đột phá kinh tế số TP.HCM

Tech4life 2023 đem đến cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân nhiều thông tin hữu ích về chuyển đổi số và mong muốn nhận được góp ý của các chuyên gia, người dân cho công cuộc chuyển đổi số TP.HCM…

Xem chi tiết

TP.HCM: Tập trung phát triển dữ liệu, tăng tỉ lệ dùng tài khoản định danh điện tử

TP.HCM: Tập trung phát triển dữ liệu, tăng tỉ lệ dùng tài khoản định danh điện tử

Xem chi tiết

TP.HCM làm sạch, phát triển liên thông dữ liệu và phát huy hiệu quả Đề án 06

TP.HCM làm sạch, phát triển liên thông dữ liệu và phát huy hiệu quả Đề án 06

Xem chi tiết

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Nền tảng hỗ trợ điều tra số

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Nền tảng hỗ trợ điều tra số

Xem chi tiết

TP.HCM bắt đầu cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

TP.HCM bắt đầu cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

Xem chi tiết

TP.HCM triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số

TP.HCM triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Xem chi tiết