Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 36723

Thông tin báo chí

Thông cáo báo chí: Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2017

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2017 được tổ chức gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu...

Xem chi tiết