Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 42310

Thông báo

Thông cáo báo chí: Tổ chức các hoạt động “Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu Cải lương 1918-2018)”

Nhân kỷ niệm 100 năm (1918-2018) sân khấu Cải lương hình thành và phát triển, nhằm tôn vinh, giới thiệu với công chúng nền nghệ thuật truyền thống đặc sắc đã khai sinh từ châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào tìm hiểu những chặng đường phát triển của loại hình...

Xem chi tiết

Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Kế hoạch về tổ chức cuộc thi xây dựng biểu tượng (logo) huyện, nhằm tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử cách mạng, văn hóa, kinh tế - xã hội cũng như người Phù Cừ, đồng...

Xem chi tiết

Về hướng dẫn xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 6017/STC-HCSN về việc hướng dẫn xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố, trên cơ sở đó,...

Xem chi tiết

Thông báo thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”

Với mong muốn lựa chọn một mẫu biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Xứ Thanh để làm biểu tượng tỉnh Thanh Hóa nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển...

Xem chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” thành phố Đà Nẵng – năm 2018

Nhằm đảm bảo Cuộc thi nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng và có sự tham gia rộng rãi của các tác giả, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 594/TB-SVHTT về gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác...

Xem chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2018

Theo nguyện vọng của một số nhạc sĩ và nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm tham gia Cuộc vận động, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 581/TB-SVHTT về gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành...

Xem chi tiết

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1054 – 07/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)

Nhằm phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, toàn dân, toàn dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của...

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 – 10/10/2019)

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Xem chi tiết

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện Trần Văn Thời, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa, xã hội và quan hệ đối ngoại và phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các...

Xem chi tiết

Thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn

Triển khai Kế hoạch số 600/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn, ngày 05 tháng 10 năm 2018, Ban Tổ chức đã ban hành Thông báo số 2647/TB-BTC về Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng...

Xem chi tiết