Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 40008

Thông báo

Thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn

Triển khai Kế hoạch số 600/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn, ngày 05 tháng 10 năm 2018, Ban Tổ chức đã ban hành Thông báo số 2647/TB-BTC về Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng...

Xem chi tiết

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

Nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019), ngày 11 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức đợt sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã ban hành Thông báo số 120/TB-BTC về Thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc...

Xem chi tiết

Quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp đã biên soạn Tờ gấp điện tử “Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý” (viết tắt là Tờ gấp) để trợ giúp cho người được trợ giúp pháp lý.

Xem chi tiết

Thông báo cuộc thi sáng tác Ca khúc, Ảnh nghệ thuật, Thơ về quê hương Mỏ Cày Bắc chào mừng 10 năm thành lập huyện (2009 – 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 874/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Ca khúc, Ảnh nghệ thuật, Thơ về quê hương Mỏ Cày Bắc chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (30/4/2009 – 30/4/2019), ngày 09 tháng 7 năm 2018, Ban Tổ...

Xem chi tiết

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về “Đất và người Mỏ Cày Bắc”

Nhằm hướng tới các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, vùng đất, con người của quê hương Mỏ Cày Bắc, ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm kỷ...

Xem chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Chủ đề “Đồng Tháp – Đất sen hồng”

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-SVHTTDL-HLHVHNT về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh địa...

Xem chi tiết

Thông báo Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” – Mùa 2, năm 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá truyền thông hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” – Mùa 2 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018 nhằm tạo một sân chơi thể hiện những...

Xem chi tiết

Thông báo cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 53/KH-PH ngày 04 tháng 8 năm 2018 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh về phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch tỉnh Trà Vinh” năm 2018, ngày 24 tháng 8 năm 2018, Sở Văn hóa,...

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018

Nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật cảu các tổ chức cá nhân tham gia sáng tác, thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch; phát huện, tôn vinh các sản phẩm quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ hoạt động du lịch; Kích cầu chi tiêu của du...

Xem chi tiết

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang

Để cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch tỉnh Hà Giang đạt kết quả cao, đồng thời lựa chọn được biểu trưng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng và lợi thế của du lịch tỉnh Hà Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu...

Xem chi tiết