Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 73826

Thông báo

Thông báo về cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 2020

Thông báo về cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 2020

Xem chi tiết

Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Xem chi tiết

Thông báo dừng, không tổ chức lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”

Thông báo dừng, không tổ chức lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”

Xem chi tiết

Thông báo Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm 2020

Thông báo Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm 2020

Xem chi tiết

Thông báo cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020

Thông báo cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020

Xem chi tiết

Thông báo về cuộc thi Thiết kế Logo kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Việt Nam (30/12/1955 - 30/12/2020)

Thông báo về cuộc thi Thiết kế Logo kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Việt Nam (30/12/1955 - 30/12/2020)

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Viết bài tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS” năm 2020

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Viết bài tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS” năm 2020

Xem chi tiết

Quy chế chấm giải: Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu

Để làm cơ sở cho Ban giám khảo theo dõi, xem xét, thẩm định nội dung tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức xây dựng Quy chế chấm giải Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu.

Xem chi tiết

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết

Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020

Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 – 2020

Xem chi tiết