Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 99513

HĐ Đảng - Đoàn thể

Tuyên dương và trao giải thưởng cho 131 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” thuộc Khối Dân – Chính – Đảng thành phố - lần thứ 10 năm 2020

Tuyên dương và trao giải thưởng cho 131 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” thuộc Khối Dân – Chính – Đảng thành phố - lần thứ 10 năm 2020

Xem chi tiết

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xem chi tiết

Về việc phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về việc phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết

Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết

Chương trình chăm lo cho công chức, viên chức, người lao động khối Dân – Chính – Đảng Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Chương trình chăm lo cho công chức, viên chức, người lao động khối Dân – Chính – Đảng Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Kế hoạch phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, thi đua 200 ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Kế hoạch phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, thi đua 200 ngày chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc...

Xem chi tiết

Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 cho mô hình giáo dục “Mang Bảo tàng đến với Trường học” của Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

Lễ tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 cho mô hình giáo dục “Mang Bảo tàng đến với Trường học” của Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết