Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 100999

HĐ Đảng - Đoàn thể

Hoạt động Đoàn khối Di sản văn hóa thuộc Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021)

Hoạt động Đoàn khối Di sản văn hóa thuộc Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021)

Xem chi tiết

Tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020

Tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020

Xem chi tiết

Hội thi tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức lần III năm 2020

Hội thi tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức lần III năm 2020

Xem chi tiết

Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Xem chi tiết

Tuyên dương và trao giải thưởng cho 131 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” thuộc Khối Dân – Chính – Đảng thành phố - lần thứ 10 năm 2020

Tuyên dương và trao giải thưởng cho 131 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” thuộc Khối Dân – Chính – Đảng thành phố - lần thứ 10 năm 2020

Xem chi tiết

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xem chi tiết

Về việc phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về việc phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết

Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết