Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 54959

Chế độ họp

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Văn hóa Thành phố

Tài liệu Hội nghị Văn hóa Thành phố triển khai nội dung trọng tâm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc và nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Thành phố, không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Xem chi tiết

Tài liệu - Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tài liệu - Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Xem chi tiết