Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 56481

Chế độ họp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa và thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa và thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Xem chi tiết

Thông cáo báo chí ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông cáo báo chí về công bố giải pháp “Thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử” của Sở Văn hóa và Thể thao và thông tin kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội sự kiện chào đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Văn hóa Thành phố

Tài liệu Hội nghị Văn hóa Thành phố triển khai nội dung trọng tâm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc và nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Thành phố, không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Xem chi tiết

Tài liệu - Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tài liệu - Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Xem chi tiết