Chế độ họp

Tọa đàm “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao”

27/10/2023 07:52

Thực hiện Kế hoạch 4544/KH-SVHTT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Sở, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao” nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về lợi ích của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); khuyến khích công chức, viên chức thuộc các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Tài liệu: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647839