Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

28/08/2023 02:29

Thực hiện Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023; Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở các nội dung cụ thể như sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9 (thứ Sáu) đến hết ngày 04/9/2022 (thứ Hai).

2. Đối với các đơn vị có tổ chức các hoạt động phục vụ cho khách tham quan (khối bảo tàng), hoạt động thể dục thể thao, lễ hội, căn cứ vào kế hoạch cụ thể của Sở để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

3. Cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

4. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc tại đơn vị, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, tổng vệ sinh công sở, sắp xếp trật tự ngăn nắp nơi làm việc trong các ngày nghỉ Lễ.

(Đính kèm Thông báo số 4242/TB-SVHTT ngày 23/8/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao).

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650145