Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 101202

Thông báo

“Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng”

“Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng”

Xem chi tiết

Công bố mô hình, sáng kiến, công trình thi đua tiêu biểu cấp cơ sở chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Công bố mô hình, sáng kiến, công trình thi đua tiêu biểu cấp cơ sở chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Xem chi tiết

Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”

Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”

Xem chi tiết

Đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Xem chi tiết

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang

Xem chi tiết

Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Xem chi tiết

Thái Bình tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu Chèo, bài hát Chèo

Thái Bình tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu Chèo, bài hát Chèo

Xem chi tiết

Cuộc thi Cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023

Cuộc thi Cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023

Xem chi tiết

Cuộc thi sáng tác bài vọng cổ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004-01/01/2024)

Cuộc thi sáng tác bài vọng cổ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004-01/01/2024)

Xem chi tiết

Cuộc thi sáng tác chập cải lương, lời mới bài bản đờn ca tài tử và vọng cổ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Cuộc thi sáng tác chập cải lương, lời mới bài bản đờn ca tài tử và vọng cổ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Xem chi tiết