Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 44221

Văn hóa

Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Phát tiển và Hội nhập” năm 2016

Ngày 09 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 6391/KH-UBND về Tổ chức Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Phát tiển và Hội nhập” năm 2016

Xem chi tiết