Văn hóa

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

04/10/2022 08:01

Nhằm tập hợp và truyền thông về những mô hình khởi nghiệp thành công đến cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;

Phát động tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số, triển khai Chiến lược quốc gia trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) nhằm phát động phong trào, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 14/9/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND về Tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Danh nghĩa tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông và

Sở Công Thương.

3. Thời gian dự kiến tổ chức: từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022

4. Tên gọi và chủ đề

Tên gọi: Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh 2022;

Tên tiếng Anh: Week of Ho Chi Minh city Innovation, Startup, Entrepreneurship and Digital Transformation 2022.

Chủ đề Tuần lễ: Chuyển đổi số - động lực mới cho sự phát triển của Thành phố.

5. Nội dung thực hiện:

5.1. Ngày 01 tháng 10 năm 2022:

Nội dung: Truyền thông trên báo chí, cổng Chuyển đổi số Thành phố; Mở chuyên trang Chuyển đổi số liên kết cổng Chuyển đổi số Thành phố trên HCM Cityweb; Bản tin chuyên đổi số số đặc biệt chào mừng ngày 10 tháng 10.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

5.2. Ngày 02 tháng 10 năm 2022

Nội dung: Chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CIC 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - ĐHQG-HCM (IEC)

Địa điểm: Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM

5.3. Ngày 07 tháng 10 năm 2022

Nội dung 1: Tổng kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sảng tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NIIC)

Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nội dung 2 : Sự kiện của HIN về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ”

Đơn vị thực hiện: Mạng lưới Cơ sở ươm tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Saigon Innovation Hub

5.4. Ngày 08 tháng 10 năm 2022

Nội dung 1 : Công bố Khai mạc Tuần lễ

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp/trực tuyến tại Trung tâm Báo chí

Nội dung 2 : Triển lãm, giới thiệu sách, tác phẩm về Chuyển đổi số

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Địa điểm: Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Nội dung 3 : UEH BizTech Hackathon

Đơn vị thực hiện: Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm: trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung 4: Tập huấn kiến thức khởi nghiệp trong Nông nghiệp cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

5.5. Ngày 9 tháng 10 năm 2022

Nội dung 1 : UEH BizTech Hackathon (tiếp theo)

Đơn vị thực hiện: Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung 2 : Tọa đàm về Nâng cao năng lực sẻ của đoàn viên thanh niên tham gia chuyển đổi số

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh niên

Nội dung 3 : Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia của đoàn viên, thanh niên Thành phố

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Địa điểm: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên

5.6. Ngày 10 tháng 10 nãm 2022

Nội dung 1 : Cuộc thi “Chuyển đổi số trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (AHBI)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272

Nội dung 2 : Hội thảo “Các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm: Saigon Innovation Hub

Nội dung 3 : Vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần V năm 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm

Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

5.7. Ngày 11 tháng 10 năm 2022

Nội dung 1: Chương trình tập huấn hợp tác với chuyên gia New Zealand nhằm thúc đấy hoạt động đoi mới sáng tạo trong khu vực công - Govtech

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Creative HQ - New Zealand

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

Nội dung 2 : Hội thảo Huấn luyện kỹ năng xây dựng mô hình kinh doanh và truyền thông dự án khởi nghiệp nông nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm

Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

5.8. Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Nội dung 1: Hội nghị “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo”

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

Nội dung 2: Các chương trình tập huấn Nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc thông qua các ứng dụng công cụ số cho cán bộ công chức trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên

Nội dung 3: Chương trình tập huấn hợp tác với chuyên gia New Zealand nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công - Govtech (tiếp theo)

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Creative HQ - New Zealand

Địa điểm: trực tiếp/trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ

5.9. Ngày 13 tháng 10 năm 2022

Khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh: sự kiện mở đầu cho 02 ngày chính của chuồi sự kiện với sự tham dự của các lãnh đạo trung ương, địa phương.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1, White Palace

Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) chuyển đổi số, Tech41ife - Công nghệ cho cuộc sống, triển lãm sản phẩm của các tập đoàn lớn): dự kiến 250 gian hàng

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương.

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường B2, White Palace

Công bố Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phổ Hồ Chí Minh

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường Bl, White Palace

Hội thảo khoa học: “Chính sách cấp cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” là Hội thảo quốc tế về các chính sách, kinh nghiệm, mô hình đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số thành công của một số nước, định hướng của Thành phố trong giai đoạn tới (dự kiến mời 5 chuyên gia nước ngoài và 3 chuyên gia trong nước)

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường B1, White Palace

Tọa đàm quốc tế về Chuyển đổi số từ Phần Lan: tọa đàm đồng tổ chức giữa ủy ban nhân dân Thành phố và Đại sứ quán Phần Lan nhằm chia sẻ các kinh nghiệm chuyển đổi số từ các chuyên gia Phần Lan, là Tọa đàm quốc tế dự kiến mời 04 chuyên gia nước ngoài và 04 chuyên gia trong nước)

Đơn vị thực hiện: Đại sứ quán Phần Lan, Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường 2, White Palace

Hội thảo quốc tế về Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở (Open Innovatìon International Conference): hội thảo đồng tổ chức giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, các Đại học từ Singapore, Đức và các doanh nghiệp quốc tế nhằm chia sẻ các góc nhìn về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường B 1.302 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM

Cuộc thi chuyển đổi số trong giáo dục “DigiTrans Edtech 2022”

+ Dành cho sinh viên và các nhóm dự án khởi nghiệp

Đơn vị thực hiện: Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Địa điểm: Hội trường 1, White Palace

+ Dành cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần giáo dục KDI

Địa điểm: Hội trường 3, White Palace

Chương trình kết nối đầu tư - un Demoday

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Công ty cổ phần Wiizin.

Địa điểm: Hội trường B1.1, White Palace

Hội thảo giới thiệu, trình diễn công nghệ phục vụ cho công việc

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và VINASA

Địa điểm: Hội trường B1.2, White Palace

Hội thảo giới thiệu, trình diễn các sản phấm công nghệ mới

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và VINASA

Địa điểm: Hội trường B1.2, White Palace

Hội thảo giới thiệu, trình diễn công nghệ phục vụ cho cuộc sống

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông và VINASA

Địa điểm: Hội trường 4, White Palace

Chung kết Cuộc thì Desìgn Thinking Camp cho Thanh niên - Sinh viên năm 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NIIC)

Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổng kết hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách khoa (HCMUT-TBI)

Địa điểm: Hội trường 2, White Palace

Ngày hội việc làm kết hợp tọa đàm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

5.10.  Ngày 14 tháng 10 năm 2022

Triển lãm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (tiếp theo) (triển lãm sản phẩm của các startup chuyển đổi số, Tech41ife - Công nghệ cho cuộc sống, triển lãm sản phẩm của các tập đoàn lớn): dự kiến 250 gian hàng

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương.

Địa điểm: Hội trường B2, White Palace

Sự kiện giao lưu, kết nối các nhà đầu tư, tập đoàn với cộng đồng khởi nghiệp Thành phố

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

Địa điểm: Hội trường 4, White Palace

Hội thảo “Đại học khởi nghiệp”

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Hoa Sen, Công ty cổ phần Tập đoàn Green+

Địa điểm: Hội trường 3, White Palace

Hội nghị “Nền tảng số trong mối quan hệ Chính quyền và Doanh nghiệp - Điều kiện để kinh tế bứt phá”

Đơn vị thực hiện: Hội doanh nhân Trẻ Thành phố (YBA)

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường 2, White Palace

Chung kết Cuộc thi Design Thinkìng Cantp cho Thanh niên - Sinh viên năm 2022 (tiếp theo)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo khởi nghiệp - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NIIC)

Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tổng kết Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo, và Cuộc thì hiến kế, góp ý Chuyển đổi số cho Thành phố Hồ Chí Mình

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: trực tiếp (phát trực tuyến) tại Hội trường B1.2, White Palace

Hội thảo về Blockchaỉn

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường 1, White Palace

Ra mắt Thư viện số lịch sử doanh nhân Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Tạp chí doanh nhân Sài Gòn

Địa điểm: trực tiếp tại Hội trường B1.1, White Palace

Hội thi STEMRobot Challenge 2022, chủ đề “F1 in Ho Chi Minh City - Giải đua xe Fl-Racing bảng A và B” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kidkul

Địa điểm: trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm

Trao giải thưởng đổi mới sảng tạo I-Star năm 2022 và Lễ tổng kết Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Địa điểm tổ chức dự kiến: trực tiếp tại Hội trường B1.1, White Palace

Sự kiện kết nối đầu tư cho các startups sau giai đoạn hạt giong (seed fund)

Đơn vị thực hiện: VinaCapital Ventures

Địa điểm tổ chức dự kiến: Saigon Innovation Hub

5.11. Ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2022

Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ - TST

- Địa điểm: trực tiếp tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Nội dung Kế hoạch cụ thể: Tải tại đây.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5131834