Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 104346

Văn hóa

Lung linh ngày hội “Trung thu đoàn viên” năm 2022

Lung linh ngày hội “Trung thu đoàn viên” năm 2022

Xem chi tiết

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2022

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2022

Xem chi tiết

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2022

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2022

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG VĂN NGHỆ SĨ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ, TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAO LƯU “TIẾP LỬA ĐAM MÊ” NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8/1945-28/82022)

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG VĂN NGHỆ SĨ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ, TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAO LƯU “TIẾP LỬA ĐAM MÊ” NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8/1945-28/82022)

Xem chi tiết

Lễ Giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

Lễ Giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

Xem chi tiết

Triển khai công tác tuyên truyền cổ động nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) từ ngày 27/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022

Triển khai công tác tuyên truyền cổ động nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) từ ngày 27/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022

Xem chi tiết

Liên hoan Nghệ thuật Giao hưởng, Nhạc – Vũ kịch “Giai điệu mùa thu” năm 2022

Liên hoan Nghệ thuật Giao hưởng, Nhạc – Vũ kịch “Giai điệu mùa thu” năm 2022

Xem chi tiết

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2022

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2022

Xem chi tiết

Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI DI SẢN VĂN HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI DI SẢN VĂN HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Xem chi tiết