Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 86474

Công tác thanh kiểm tra

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xem chi tiết

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Xem chi tiết

Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020)

Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020)

Xem chi tiết

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Xem chi tiết

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Xem chi tiết

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xem chi tiết

Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, giân lận thương mại và hàng giả năm 2020

Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, giân lận thương mại và hàng giả năm 2020

Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà hàng REAL, do ông Lê Hồng Hải, sinh năm 1978, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 86 đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà hàng REAL, do ông Lê Hồng Hải, sinh năm 1978, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 86 đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hoàng Luân, sinh năm 1991, là đại diên Hộ kinh doanh Cây Đàn, địa điểm kinh doanh số 140 đường Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hoàng Luân, sinh năm 1991, là đại diên hộ kinh doanh Cây Đàn, địa điểm kinh doanh số 140 đường Lê Văn Việt, khu phố 2, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phi Nam, sinh năm 1986 là người trực tiếp kinh doanh massage Điêu Thuyền, địa điểm kinh doanh số 242, đường Đồng Đen, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phi Nam, sinh năm 1986 là người trực tiếp kinh doanh massage Điêu Thuyền, địa điểm kinh doanh số 242, đường Đồng Đen, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết