Công tác thanh kiểm tra

Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

04/10/2023 03:49

Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Kết luận Thanh tra cụ thể: Tải tại đây

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647576