Công tác thanh kiểm tra

Thông báo Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan

16/08/2023 10:18

Nhằm phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức của các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện nắm rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan.

Tuyên truyền các quy định pháp luật vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, nêu rõ các quy định mới của pháp luật, liên hệ thực tiễn để thuận tiện cho việc thực thi pháp luật trong thực tế; Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan.

Hội nghị sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 8 năm 2023 (chiều thứ năm) tại Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1. Đối tượng tham dự là toàn thể công chức của cơ quan Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố thông tin về hội nghị tuyên truyền với các nội dung nêu trên để đảm bảo thành phần tham dự và đúng thời gian.

 

(Đính kèm Kế hoạch số 4009/KH-SVHTT ngày 14 tháng 8 năm 2023 về tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan)./.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694966