Công tác thanh kiểm tra

Tiến hành thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (Lần 2)

05/12/2022 02:30

Sở Văn hóa và Thể thao đang tiến hành thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo 33 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Quyết định phê duyệt số 6928/QĐ-STC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài Chính).

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã đăng thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản, tuy nhiên cho đến nay Thanh tra Sở không nhận được hồ sơ đăng ký thẩm định.

Để đảm bảo tính khách quan và công khai thông tin trong việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo công khai lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản lần 2 trong thời hạn năm (05) ngày làm việc trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao theo (Đính kèm thông báo).

NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản

Tên đơn vị: Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;

Địa chỉ: số 164 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

2. Tên tài sản thẩm định giá

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (gồm các mặt hàng điện tử như tivi, đầu karaoke, amply, loa, micro, mixer và các thiết bị khác…)

Tài sản tịch thu theo quy định hiện đang lưu tại kho của Thanh tra Sở (đính kèm phụ lục chi tiết tài sản).

3. Mục đích thẩm định giá

Xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc thẩm định giá; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín (tên đơn vị, thẩm định viên có tên trong danh sách của Bộ Tài Chính, có 02 năm kinh nghiệm); thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định phù hợp.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

5.1 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022 (trong giờ làm việc theo quy định)

5.2 Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp: Đại diện đơn vị đăng ký tham gia thực hiện thẩm định giá đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 15 giờ ngày 09 tháng 12 năm 2022.

(Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

6. Địa điểm nộp hồ sơ

- Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, số điện thoại: 028 38224053-128 liên hệ bà Đậu Thị Diễm - Thanh tra viên.

- Địa chỉ: số 164 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

(Đính kèm Thông báo số 394/TB-TTS).

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650160