Công tác thanh kiểm tra

Công khai Kết luận thanh tra ngày 08 tháng 11 năm 2022

15/11/2022 02:31

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 5074/KL-SVHTT về Kết luận thanh tra hành chính Phòng Quản lý Di sản văn hóa. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra.

Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện công khai Kết luận Thanh tra (đính kèm) nêu trên ít nhất là 05 ngày liên tục theo quy định.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6694736