Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 42621

Thông báo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 – 10/10/2019)

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Xem chi tiết

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện Trần Văn Thời, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa, xã hội và quan hệ đối ngoại và phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các...

Xem chi tiết

Thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn

Triển khai Kế hoạch số 600/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn, ngày 05 tháng 10 năm 2018, Ban Tổ chức đã ban hành Thông báo số 2647/TB-BTC về Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng...

Xem chi tiết

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

Nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019), ngày 11 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức đợt sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã ban hành Thông báo số 120/TB-BTC về Thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc...

Xem chi tiết

Quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp đã biên soạn Tờ gấp điện tử “Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý” (viết tắt là Tờ gấp) để trợ giúp cho người được trợ giúp pháp lý.

Xem chi tiết

Thông báo cuộc thi sáng tác Ca khúc, Ảnh nghệ thuật, Thơ về quê hương Mỏ Cày Bắc chào mừng 10 năm thành lập huyện (2009 – 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 874/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Ca khúc, Ảnh nghệ thuật, Thơ về quê hương Mỏ Cày Bắc chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (30/4/2009 – 30/4/2019), ngày 09 tháng 7 năm 2018, Ban Tổ...

Xem chi tiết

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về “Đất và người Mỏ Cày Bắc”

Nhằm hướng tới các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, vùng đất, con người của quê hương Mỏ Cày Bắc, ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm kỷ...

Xem chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Chủ đề “Đồng Tháp – Đất sen hồng”

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-SVHTTDL-HLHVHNT về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh địa...

Xem chi tiết

Thông báo Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” – Mùa 2, năm 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá truyền thông hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi” – Mùa 2 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018 nhằm tạo một sân chơi thể hiện những...

Xem chi tiết

Thông báo cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 53/KH-PH ngày 04 tháng 8 năm 2018 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh về phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch tỉnh Trà Vinh” năm 2018, ngày 24 tháng 8 năm 2018, Sở Văn hóa,...

Xem chi tiết