Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 39550

Gia đình

Hội thi biểu diễn tiểu phẩm “Gia đình tìm hiểu pháp luật” năm 2017 tại quận Tân Phú

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Phòng Văn hoá và Thông tin quận Tân Phú phối hợp với Phòng Tư pháp, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận tổ chức Hội thi biểu diễn tiểu phẩm với chủ đề “Gia đình tìm hiểu pháp luật”

Xem chi tiết

Hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại quận Bình Tân

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Phòng Văn hoá và Thông tin quận Bình Tân phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề “Điểm tựa cho hôn nhân bền vững”

Xem chi tiết

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 725/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”

Xem chi tiết

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 (số 816/UBND-VX).

Xem chi tiết

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 426/BVHTTDL-GĐ về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Xem chi tiết

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2017

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình năm 2017 nhằm góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là...

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 4833/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN ngày 23 tháng 11 năm 2016 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017 (sau đây gọi là Chương trình), phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng...

Xem chi tiết

Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 355/BTC-HCSN về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” năm 2017

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trong công tác gia đình, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và thành viên gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; ngày...

Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; ngày 13 tháng 12 năm 2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 5139/BVHTTDL-GĐ về việc hướng...

Xem chi tiết