Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 40940

Gia đình

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (số 1852/KH-UBND).

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình

Nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời từng bước triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương...

Xem chi tiết

Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Xem chi tiết

Tuyên truyền những giá trị tốt đẹp về các mối quan hệ trong gia đình cho người lao động, công nhân khu vực nhà trọ tại Quận 6

Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 6 đã tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục những giá trị tốt đẹp về các mối quan hệ trong gia đình cho gần 100 người là lao động, công nhân khu vực nhà trọ và trẻ lớp học tình thương thuộc Phường 10, Quận 6.

Xem chi tiết

Hội thi biểu diễn tiểu phẩm “Gia đình tìm hiểu pháp luật” năm 2017 tại quận Tân Phú

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Phòng Văn hoá và Thông tin quận Tân Phú phối hợp với Phòng Tư pháp, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận tổ chức Hội thi biểu diễn tiểu phẩm với chủ đề “Gia đình tìm hiểu pháp luật”

Xem chi tiết

Hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại quận Bình Tân

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Phòng Văn hoá và Thông tin quận Bình Tân phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề “Điểm tựa cho hôn nhân bền vững”

Xem chi tiết

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 725/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”

Xem chi tiết

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017 (số 816/UBND-VX).

Xem chi tiết

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 426/BVHTTDL-GĐ về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Xem chi tiết

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2017

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình năm 2017 nhằm góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là...

Xem chi tiết