Gia đình

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN THỦ ĐỨC (GIAI ĐOẠN 2000-2020)

26/10/2020 05:30

     Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra các giải pháp để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận Thủ Đức trong thời gian sắp tới ngày càng hiệu quả, triển khai sâu rộng. Sáng ngày 24/10/2020, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận Thủ Đức (Giai đoạn 2000-2020).

Ông Trần Thế Thuận – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Qua 20 năm triển khai và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Quận Thủ Đức đã có nhiều bước phát triển, Cấp ủy, Chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào quận đã thật sự quan tâm triển khai thực hiện với nhiều mô hình phong phú và sáng tạo như: CLB mô hình nhà trọ văn hóa, ký túc xá Văn hóa, mô hình Điểm sáng Văn hóa, tổ dân phố không có quảng cáo rao vặt trái phép, tuyến đường, tuyến hẻm an ninh. .. Các hoạt động văn hóa – thể thao luôn được quận chú trọng tổ chức và phát triển với nhiều nội dung đặc sắc, phong trào văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật quần chúng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó công tác, đầu tư, chỉnh trang đô thị, cải tạo mảng xanh đô thị được đẩy mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm thay đổi diện mạo đô thị khang trang hơn, các điểm đen về vệ sinh môi trường được chuyển hóa thành công viên, vườn hoa, khu vui chơi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận luôn được giữ vững. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tốt. Ngoài các mô hình, giải pháp hay đã nêu tại Hội nghị, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận Thủ Đức đã tập trung thực hiện nhiều mô hình văn hóa khác gắn liền với đặc điểm tình hình của địa phương. Các nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy tốt, hiệu quả, nâng cao xây dựng ý thức văn hóa trong cộng đồng xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Hội nghị

     Từ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực. Qua đó, cho thấy quận Thủ Đức đã huy động được Nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở khu dân cư, quan tâm đến chất lượng cuộc sống của Nhân dân và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng, phát huy dân c hủ cơ sở. Phong trào đã kết hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và t inh thần tự quản của cộng đồng dân cư để trở thành động lực góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quận trong thời gian qua.

Nguyễn Thanh Tùng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6342188