Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 69732
DỰ THẢO
Tiêu đề Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội về một số vấn đề lớn của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
Trạng thái dự thảo Đã hết hạn lấy ý kiến
Lĩnh vực Công an nhân dân
Thể loại Luật
Nội dung dự thảo Xem nội dung ở file đính kèm.