Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 21231

Người phát ngôn

Thông cáo báo chí: Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2017

Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ năm 2017 được tổ chức gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu...

Xem chi tiết

Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thê thao Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thê thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết