Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 157232

Các đơn vị trực thuộc Sở

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 1987 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-UB ngày 01 tháng 8 năm 1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Phòng Thông tin cổ động.

Xem chi tiết

Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa được thành lập Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở được chuyển từ Ban Quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh Thành phố.

Xem chi tiết

Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Văn hóa Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố trên cơ sở đổi tên từ “Trung tâm Văn hóa Dân tộc”

Xem chi tiết

Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ

Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ thành lập theo Quyết định số 218/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 631/QĐ-VHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể...

Xem chi tiết

Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc

Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc được thành lập theo quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao).

Xem chi tiết

Nhà khách Thể thao

Nhà khách Thể thao được thành lập theo Quyết định số 3848/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà hàng khách sạn, bán hàng lưu niệm.

Xem chi tiết

Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen

Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông là đơn vị sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng

Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập theo Quyết định số 5561/QB-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà ký trên cơ sở tổ chức lại Câu lạc bộ TDTT Phan Đình Phùng

Xem chi tiết

Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu

Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu (trước đó là CLB Yết Kiêu) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5987/QĐ-UBNN ngày 24 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

Xem chi tiết