Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc

17/11/2016 10:59

Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc được thành lập theo quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao).

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 08.35140890

- Số fax: 08. 35142009

- Địa chỉ thư điện tử: tdtt.rc.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận 2 và các Sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo quy mô diện tích, quy hoạch được phê quyệt tại Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Tham mưu giúp Sở Văn hoá và Thể thao triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư theo Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đầu tư, xây dựng Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo đúng quy định;

- Khi dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hoàn thành, đưa vào hoạt động, Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp khu vực, quốc tế tại thành phố; tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên tài năng có trình độ chuyên môn và thành tích cao, có phẩm chất đạo đức để góp phần phấn đấu đưa nền thể thao Việt Nam xếp vào những nước hàng đầu khu vực;

- Tổ chức các hoạt động sự kiện văn hoá, thể thao; cung cấp dịch vụ công phục vụ nhu cầu rèn luyện thân thể của người dân; tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố theo đúng quy định pháp luật;

- Xây dựng các phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật đối với Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc trình Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao giao.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6396656