Các đơn vị trực thuộc Sở

Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen

17/11/2016 10:59

Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông là đơn vị sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

- Tên giao dịch, đối ngoại: Theatre of Traditional Music and Dance Bong Sen.

- Địa chỉ: số 108 – 110, đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08 38 235 644 – 08 38 272 454 – 08 38 237 186

- Email: cmnbs.svhtt@tphcm.gov.vn

Nhiệm vụ quyền hạn:

-  Tổ chức biểu diễn phục vụ, giao lưu trong nước với khách, kiều bào ở nước ngoài. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về nghề nghiệp với các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức văn hóa, các nhà hát trong nước và nước ngoài nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

  -  Tổ chức nghiên cứu học thuật, nghệ thuật, sáng tác, bảo lưu và gìn giữ các tác phẩm dân tộc truyền thống (trong đó chú trọng việc xây dựng phong cách riêng của Nhà hát sao cho phù hợp với yêu cầu, nhu cầu của thành phố và khu vực Nam bộ) nhằm áp dụng vào hoạt động thực tiễn của Nhà hát theo định hướng của Đảng và chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  -  Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho diễn viên, đạo diễn, nhân viên kỹ thuật của Nhà hát. Chú ý tính kế thừa và phát huy những chương trình, chủ đề truyền thống theo phong cách riêng của Nhà hát, đồng thời thể nghiệm các hình thức biểu diễn ca múa nhạc dân tộc mang màu sắc hiện đại tiên tiến.

  -  Sử dụng tốt trang thiết bị, phương tiện, tài chính, lao động theo đúng chế độ, nguyên tắc của Nhà nước, không ngừng nâng cao cải tiến các phương tiện, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ của Nhà hát.

  -  Được quan hệ với các đoàn nghệ thuật trong nước, các tổ chức nước ngoài để hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

  -  Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

Quá trình hình thành và phát triển:

- Nhằm góp phần cùng cả nước đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, năm 1961 Đoàn Ca Múa Nhân Dân Miền Nam được thành lập tại Hà Nội – trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin với thành phần bao gồm anh chị em nghệ sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, cùng một số diễn viên miền Bắc được đào tạo chính quy trong các trường nghệ thuật với nhiệm vụ phục vụ nhân dân miền Bắc, làm công tác tuyên truyền đối ngoại, phục vụ công tác chiến đấu trên các trận địa pháo binh, đường dây 559…

- Cùng lúc đó, Đoàn Múa Hát Giải Phóng nằm trong biên chế Đoàn Văn công Giải Phóng – trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục R cũng ra đời năm 1961 tại chiến khu miền Đông Nam Bộ với các nghệ sĩ tập kết ra Bắc trở về Nam, các diễn viên tuyển chọn từ địa phương lên R tập huấn, bổ sung một đội ngũ nghệ sĩ trẻ được đào tạo chính quy từ Hà Nội và các anh chị em Việt kiều có khả năng văn nghệ từ Campuchia về nước tham gia cách mạng. Lúc bấy giờ, Đoàn Múa Hát Giải Phóng được giao nhiệm vụ trực tiếp phục vụ chiến sĩ và nhân dân địa bàn Nam bộ, tham gia chiến đấu, lao động bảo đảm cuộc sống và đào tạo đội ngũ diễn viên ca – múa – nhạc cho các đoàn nghệ thuật địa phương.

- Trải qua 15 năm tham gia phục vụ trên mặt trận văn hóa đầy gian khổ, đến ngày 30 tháng 8 năm 1976, Đoàn Ca Múa Nhân Dân Miền Nam và Đoàn Múa Hát Giải Phóng được sáp nhập thành Đoàn Nghệ thuật Ca Múa Nhạc Bông Sen.

- Sự hợp nhất hai đơn vị nghệ thuật tạo thành một khối thống nhất, một nền tảng được nhân đôi trí tuệ, công sức, một bề dày truyền thống của bao thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người chiến sĩ, liệt sĩ đã tạo dựng trong một thời gian dài.

-Với bề dày về hoạt động chuyên môn và truyền thống hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc, mặc dù trải qua nhiều thử thách, hy sinh, mất mát trong môi trường chiến tranh ác liệt, Đoàn Nghệ thuật Ca Múa Nhạc Bông Sen ngay từ khi mới thành lập đã tạo dựng cho mình một tên tuổi được nhân dân và giới nghệ thuật cả nước tin tưởng, tôn trọng và mến mộ.

- Nhận thức nhiệm vụ được giao là rất nặng nề và khó khăn, nhưng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm cùng cả nước chiến đấu giành thắng lợi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen luôn phấn đấu để xứng đáng là: mũi nhọn trên mặt trận văn hóa – nghệ thuật của Thành phố, của cả khu vực và cả nước.

- Để thực hiện điều đó, Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen đã liên tục đầu tư xây dựng hàng trăm chương trình phù hợp với nhiều đối tượng phục vụ khắp các tỉnh thành từ Cà Mau đến biên giới phía Bắc, từ những vùng sâu vùng xa là căn cứ cách mạng cho tới những nhà hát chuyên nghiệp, đỉnh cao trong nước cũng như ở nước ngoài.

- Trong những ngày đầu đất nước hoàn toàn giải phóng, cùng với khó khăn chung của cả nước trong việc cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội, cán bộ diễn viên Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước, góp phần đẩy lùi văn hóa phản động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

- Với quyết tâm cao, toàn thể cán bộ diễn viên Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen đã vượt qua những thử thách trong đời sống để cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nhiều cán bộ diễn viên đã vượt qua những khó khăn của đời sống để tiếp tục mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ sự nghiệp đổi mới, công cuộc mới, bên cạnh đó vẫn không quên nhiệm vụ giữ gìn, phát huy và truyền bá âm nhạc dân tộc cho mọi thế hệ, tầng lớp trong xã hội.

- Đến ngày 19 tháng 01 năm 2001, trước yêu cầu của giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ của Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Bông Sen ngày càng trở nên nặng nề trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cũng như quyết tâm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TW5 của Đảng về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, được sự chấp thuận của các cơ quan cấp trên, Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Bông Sen chính thức nâng lên thành Nhà hát với tên gọi Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Với chức năng và nhiệm vụ mới này đòi hỏi Nhà hát phải luôn xây dựng phương án hoạt động sao cho vừa kế thừa truyền thống vẻ vang trước đây vừa đáp ứng yêu cầu nghệ thuật dân tộc trong tình hình mới. Đó là tình trạng âm nhạc dân tộc nước nhà đã và đang bị lấn át bởi các dòng nghệ thuật khác du nhập từ bên ngoài, thậm chí một bộ phận không nhỏ người dân có xu hướng quay lưng, thờ ơ với âm nhạc dân tộc, nhất là giới trẻ.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6397179