Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 51528

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Xem chi tiết

Văn bản số 875/SVHTT-VP ngày 06/3/2017 về thực hiện thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản số 875/SVHTT-VP ngày 06/3/2017 về thực hiện thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xem chi tiết

Văn bản số 644/SVHTT-VP về bổ sung khẩu hiện tuyên truyền năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã có văn bản về việc bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền trong năm 2017

Xem chi tiết

Kế hoạch số 650/KH-SVHTT-PC về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

Xem chi tiết

Chương trình hành động Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Chương trình hành động Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Xem chi tiết

Văn bản số 370/SVHTT-VP về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy dịp Tết Nguyên đán và năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 7757/UBND-NCPC ngày 30/12/2016 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy dịp Tết Nguyên đán và năm 2017 trên địa bàn Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Văn...

Xem chi tiết

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xem chi tiết

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020; Căn cứ Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban...

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao cây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Xem chi tiết