Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1705220

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch