Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1746012

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước