Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1745861

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm