Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 60573

Văn hóa cơ sở

QUẬN PHÚ NHUẬN: TỔ CHỨC TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KHU PHỐ LẦN VIII – NĂM 2023

QUẬN PHÚ NHUẬN: TỔ CHỨC TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KHU PHỐ LẦN VIII – NĂM 2023

Xem chi tiết

Quận 11 Tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh

Quận 11 Tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh

Xem chi tiết

KHAI MẠC HỘI THI TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG, NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG CỘNG ĐỒNG LẦN 2 – NĂM 2023

KHAI MẠC HỘI THI TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG, NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG CỘNG ĐỒNG LẦN 2 – NĂM 2023

Xem chi tiết

Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình hạnh phúc”

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”...

Xem chi tiết

Quận 11 tổ chức Hội thi tìm hiểu “Văn hóa cơ sở” năm 2022

Quận 11 tổ chức Hội thi tìm hiểu “Văn hóa cơ sở” năm 2022

Xem chi tiết

Thư chúc Tết của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư chúc Tết đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết

Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý Đề cương Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”

Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý Đề cương Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”

Xem chi tiết

Về đề nghị kiểm tra hình thức và thay đổi nội dung tuyên truyền, bảng quảng cáo

Về đề nghị kiểm tra hình thức và thay đổi nội dung tuyên truyền, bảng quảng cáo

Xem chi tiết

LIÊN HOAN ĐỜN CA TÀI TỬ - CẢI LƯƠNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN HOAN ĐỜN CA TÀI TỬ - CẢI LƯƠNG QUẬN BÌNH THẠNH

Xem chi tiết

Tổng kết hoạt động Văn hóa Thể thao Quận 11: Nhiều điểm tích cực

Tổng kết hoạt động Văn hóa Thể thao Quận 11: Nhiều điểm tích cực

Xem chi tiết