Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 30297

Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

Hoạt động tuyên truyền, cổ động tháng 10/2013

Hoạt động tuyên truyền, cổ động tháng 10/2013

Xem chi tiết

Thông tin tuyên truyền cổ động tuần từ 26/10/2013 đến 1/11/2013

Thông tin tuyên truyền cổ động tuần từ 26/10/2013 đến 1/11/2013

Xem chi tiết

Thông tin tuyên truyền cổ động tuần từ 29/9/2013 đến 6/10/2013

Thông tin tuyên truyền cổ động tuần từ 29/9/2013 đến 6/10/2013

Xem chi tiết

Triển lãm “Quan hệ Việt - Anh từ quá khứ đến tương lai”

Triển lãm “Quan hệ Việt - Anh từ quá khứ đến tương lai”

Xem chi tiết

Phát hành Tập sách chuyên đề về đối ngoại của Thành phố

Phát hành Tập sách chuyên đề về đối ngoại của Thành phố

Xem chi tiết

Hoạt động Tuyên truyền Cổ động tháng 8/2013

Hoạt động Tuyên truyền Cổ động tháng 8/2013

Xem chi tiết

Triển lãm “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”

Triển lãm “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”

Xem chi tiết

Hoạt động tuyên truyền, cổ động tháng 7/2013

Hoạt động tuyên truyền, cổ động tháng 7/2013

Xem chi tiết

Khai mạc triển lãm“ Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ”

Khai mạc triển lãm“ Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ”

Xem chi tiết

Hoạt động tuyên truyền, cổ động tháng 5/2013

Hoạt động tuyên truyền, cổ động tháng 5/2013

Xem chi tiết