Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 48350

Thư viện

Hoạt động Thư viện tháng 7/2012

Hoạt động Thư viện tháng 7/2012

Xem chi tiết

Hoạt động Thư viện tháng 5/2012:

Hoạt động Thư viện tháng 5/2012:

Xem chi tiết

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM nhận máy in chữ nổi mới

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM nhận máy in chữ nổi mới

Xem chi tiết

Tổ chức triển lãm sách báo Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức triển lãm sách báo Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Hoạt động Thư viện tháng 4/2012

Hoạt động Thư viện tháng 4/2012

Xem chi tiết

Thư viện Tổ chức Ngày hội đọc sách

Thư viện Tổ chức Ngày hội đọc sách

Xem chi tiết

Triển lãm sách, báo, tạp chí tại Hội sách lần thứ VII

Triển lãm sách, báo, tạp chí tại Hội sách lần thứ VII

Xem chi tiết

Hoạt động Thư viện tháng 2/2012

Hoạt động Thư viện tháng 2/2012

Xem chi tiết

Khai trương Phòng Đọc Hán Nôm

Khai trương Phòng Đọc Hán Nôm

Xem chi tiết

Tổng lãnh sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp tổ chức bu

Tổng lãnh sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp tổ chức bu

Xem chi tiết