Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 38871

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2000-2020)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2000-2020)

Xem chi tiết

Quận Tân Phú triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Quận Tân Phú triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 (GIAI ĐOẠN 2000 – 2020)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 (GIAI ĐOẠN 2000 – 2020)

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 (GIAI ĐOẠN 2000-2020)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9 (GIAI ĐOẠN 2000-2020)

Xem chi tiết

Trao giải Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh trong cộng đồng năm 2020

Trao giải Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh trong cộng đồng năm 2020

Xem chi tiết

Tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh trong cộng đồng năm 2020

Tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh trong cộng đồng năm 2020

Xem chi tiết

Hội nghị triển khai thực hiện, quy trình xét tặng các danh hiệu văn hóa trong phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025

Hội nghị triển khai thực hiện, quy trình xét tặng các danh hiệu văn hóa trong phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025

Xem chi tiết

Quyết định ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 4 năm 2020,Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 – 2025 trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 07 (bảy) tiêu chuẩn văn...

Xem chi tiết

Tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang

Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang. Thành phần tham dự Đoàn...

Xem chi tiết

Hội nghị Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 tại huyện Cần Giờ

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.

Xem chi tiết