Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 26155

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hội nghị tập huấn tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống và thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống và thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, nhằm tuyên truyền về vai trò, chức năng của giáo dục đời sống gia...

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3004/KH-UBND về tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Tháng 6 - Tháng của gia đình

Tháng 6, tháng cao điểm với nhiều hoạt động hướng về gia đình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, bảo...

Xem chi tiết

Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Tối 04/11/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đằng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Xem chi tiết

Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6 năm 2016

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2017, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Quận 6 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm 2017 trên địa bàn Quận.

Xem chi tiết

Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyên truyền vận động thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè và xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị cấp quận, huyện và thành phố

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyên truyền vận động thực hiện công tác quản lý, sử dụng lề đường, vỉa hè và xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái...

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại Nhà hát Thành phố, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Nhìn lại phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố trong năm 2016 đã có bước phát triển về chất lượng và hiệu quả của các danh hiệu văn hóa trong phong trào được nâng cao.

Xem chi tiết