Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 36710

Tin Hoạt động

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Nhằm khẳng định tầm quan trọng của gia đình trong việc gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình; qua đó giáo dục cho các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của những giây phúc sum họp bên gia đình, từ đó...

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 5: Hoạt động tuyên truyền, cổ động

Trong tháng 5/2017, Trung tâm thông tin triển lãm Thành phố thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện:

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 5: Hoạt động thư viện

Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã thực hiện

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 5: Hoạt động nghệ thuật

Trong tháng 5/2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, ...

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 5: Hoạt động Lễ, đối ngoại

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, ...

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 5: Hoạt động thể thao

Tổ chức các giải thể thao:

Xem chi tiết

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I/2017 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao (Công đoàn Sở), vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn Quý I/2017 tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 4: Hoạt động thể thao

Thông tin hoạt động thể thao trong tháng 4/2017

Xem chi tiết

Điểm tin Tháng 4: Hoạt động Lễ, đối ngoại

Thông tin hoạt động Lễ, công tác đối ngoại của Sở trong tháng 4/2017:

Xem chi tiết