Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 43833

Lễ hội - Sự kiện

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018)

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản tại Nhà hát Thành phố (số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1).

Xem chi tiết

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018)

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố đã tổ chức khai mạc triển lãm “Phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triến đất nước” tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh).

Xem chi tiết

Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018)

Tối ngày 02 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam - Con đường vinh quang" kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Xem chi tiết

Triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng ngày 17/8/2018, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm ngày Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Xem chi tiết

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ma-lai-xi-a (01/8/1973 – 01/8/2018)

Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ma-lai-xi-a tại Nhà hát Thành phố ( số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1).

Xem chi tiết

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Xinh-ga-po (1/8/1973 – 01/8/2018)

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Xinh-ga-po tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1).

Xem chi tiết

Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến nước Nga (Petrograd) (30/6/1923-30/6/2018)

Tối 29/6/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1).

Xem chi tiết

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và Tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2018

Ngày 09 tháng 6 năm 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phồ Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Xem chi tiết

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tích Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2018, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố đã tổ chức khai mạc triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ" tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi lăng.

Xem chi tiết

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (26/2/1973-26/2/2018)

Tối ngày 25 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, Quận 1).

Xem chi tiết