Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 55623

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở văn hoa và thể thao TP. HCM Công ty tôi (công tytnhh) kinh doanh về bán lẻ. Chúng tôi muốn thực hiện việc gửi tin nhắn SMS Brandname cho khách hàng (dưới hình thức SMS - CSKH) thì có cần thực hiện thủ tục đăng ký/thông báo gì không? Và nếu thực hiện dưới hình thức SMS - QC (quảng cáo) thì phải thực hiện thủ tục gì? Tôi rất mong được Quý Cơ quan sớm hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: Trần Thị Niên; Ngày gửi: 09:33, 13.08.2018
TRẢ LỜI

     Ngày 18 tháng 5 năm 2018 Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình nhận được thư điện tử của bà Trần Thị Niên với nội dung hỏi về hướng dẫn thủ tục, quy trình trong việc thực hiện quảng cáo trên tin nhắn SMS, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn như sau:

     Căn cứ Diều 24 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH 13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội và Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quảng cáo như sau trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của các Bộ có liên quan thuộc về Bộ Thông tin và Truyền thông.

     Như vậy, bà Trần Thị Niên muốn thực hiện quảng cáo trên tin nhắn SMS cần liên hệ đến Sở Thông tin Truyền thông tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Người gửi: Luân Bá NguyễnNgày gửi: 09:26, 29.08.2018