Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 37964

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

quảng cáo trên màn hình LCD tại các bệnh viện
Công ty chúng tôi có các màn hình được gắn trong các bệnh viện và nhà thuốc. Chúng tôi có các giấy phép về Dược và Thực phẩm đã được cơ quan chức năng ban hành. Nay chúng tôi muốn trình chiếu trên các màn hình này thì chúng tôi có cần phải xin phép nữa hay không?
Người gửi: Hong; Ngày gửi: 15:57, 01.02.2018
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận câu hỏi từ email: thuhong0284@gmail.com với nội dung: Công ty chúng tôi có các màn hình được gắn trong các bệnh viện và nhà thuốc. Chúng tôi có các giấy phép về dược và thực phẩm đã được cơ quan chức năng ban hành. Nay chúng tôi muốn trình chiếu trên các màn hình này thì chúng tôi có cần phải xin phép nữa hay không?

Căn cứ Khoản 1, 2, 3, 13 Điều 2 của Luật Quảng cáo, việc quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo (bao gồm: LED, LCD và các hình thức tương tự) tại các bệnh viện, nhà thuốc phải thực hiện thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo tại Sở Văn hóa và Thể thao địa phương, tuy nhiên việc thực hiện còn tùy thuộc vào việc lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo ở từng vị trí cụ thể tại địa chỉ kinh doanh. Nội dung quảng cáo, doanh nghiệp cần tuân thủ Điều 67, 72 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Việc thông báo nội dung quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đề nghị doanh nghiệp liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ) để được hướng dẫn theo quy định. 

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 15:46, 01.03.2018