Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 114709

HĐ Đảng - Đoàn thể

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết

Một số họat động trọng tâm của Đảng bộ Sở văn hóa và Thể thao

Một số họat động trọng tâm của Đảng bộ Sở văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Xem chi tiết

Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật "60 năm đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại"

Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật "60 năm đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại"

Xem chi tiết

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 25 tháng 02 năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn Sở đã chủ động triển khai những nội dung, chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện trong Tháng thanh niên năm 2019, phong trào thi đua sôi nổi chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...

Xem chi tiết

Hội nghị biểu dương điển hình Dân vận khéo năm 2018

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2018 với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, Ban Chấp...

Xem chi tiết

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Xem chi tiết

Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” lần II của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi" lần II. Trong tháng 3, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành...

Xem chi tiết

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 24 tháng 02 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 đồng chí là đảng viên; trưởng, phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực...

Xem chi tiết

Tọa đàm "Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, viên chức Sở Văn hóa và Thể thao"

Ngày 04 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, viên chức Sở Văn hóa và Thể thao”

Xem chi tiết